ВЕЗЕ

    Прво што морамо направити са нашом птицом јест да јој ставимо везице и оне се раде од коже, мада сада се раде и од разних вештачких матерјала.. Везица имамо две врсте и то: традиционалне везице које се састоје из једног дела и коришћене су у прошлости, а данас се мало или никако не користе и Алмери везице које се данас користе у соколарство, а оне се састоје из два дела: први део се птици око ноге причвршћује са шупљим нитнама или ти ринглицама, а други део је везица која се провлачи кроз ту нитну и она се слободно врти у нитни док на другом крају имају прорез који се провлаче кроз вртилицу и са овим везицама се птица веже за сталак и тренира. док је друга врста без прореза и она служи за летење. 

 

www.sokolarskaoprema.blogspot.com
Под мени
     
    Како постати соколар?
    погледај....

Заштитиник соколара
   Свети Трифун

    погледај...

   Соколарска oпрема
     погледај...